Top Others

UX/UI Designer

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 1.6.2024

Dĺžka projektu 1 rok

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 260* - 290 EUR / MD

Požadovaná prax 2 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

Pre nášho dlhodobého partnera na pozíciu (Senior/Medior) UX/UI Designer hľadáme ľudí s predstavivosťou a skúsenosťami v návrhu mobilných aplikácií.

Budeš súčasťou projektu pre digitálnu budúcnosť. Pracovať budeš v agilnom cross-funkčnom tíme, kde sú zastúpené rôzne role v oblastiach ako servis dizajn, komunikácia, dátová analytika, iOS a Android development.

Náplň práce:

 • Tvorba UX/UI dizajnu (hlavne pre mobilné aplikácie),
 • aktívne zapájanie sa do UX testovaní (úprava návrhov a optimalizácia produktov a procesov na základe výstupov),
 • pomoc pri rozvoji a údržbe dizajnových systémov,
 • úzka spolupráca s členmi rôznych profesií v rámci aplikačného tímu (napr. so servisnými dizajnérmi, analytikmi alebo vývojármi),
 • podieľanie sa na vývoji digitálnych produktov (mobilné aplikácie). 

 

Poznámka

Skúšobná doba 3 mesiace, cca 1 rok.

Spôsob práce onsite ( 60% FTE onsite) - po dohode podľa aktuálnej situácie aj remote.

Pri posielaní CV treba pridať aj portfólio.

Technické požiadavky

Znalosti, ktoré očakávame: 

 • Minimálne 2 roky praxe s tvorbou UX a UI dizajnom,
 • znalosť UX princípov a dizajnových trendov,
 • skúsenosti s dizajnovými systémami (napr. Atomic Design),
 • znalosť niektorého z dizajnérskych nástrojov - Figma (ideálne) , Sketch, Adobe XD,
 • analytické myslenie a schopnosť riešiť malé problémy vo veľkých súvislostiach,
 • schopnosť pracovať v tíme a prispievať vstupmi, ktoré sú podložené dátami,
 • skúsenosti s fungovaním v agilnej štruktúre,
 • orientácia na používateľa je vždy na prvom mieste.

Jazykové znalosti: 

 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Vynikajúca znalosť slovenského jazyka