História plná úspechov

1999

Zakladáme stengl

Zakladáme stengl s nosným zámerom na poskytovanie služieb v oblasti poradenstva pre slovenské firmy podnikajúce na nemeckom trhu

2000

Štartujeme start-up dcérsku firmu aliatic pre poskytovanie služieb v oblasti IT Sourcing pre zákazníkov v Nemecku, pracujeme s 50timi vývojármi na projektoch v Mníchove, Frankfurte, Stuttgarte, Karlsruhe, Darmstadte a v ďalších mestách

2001

Sme preferred supplier pre Siemens vo viacerých nemeckých mestách, spolupracujeme so zákazníkmi MSC Software, UVT, Lufthansa, Merck, Tieto, Bosch, Ericsson, NTT DATA Deutschland a s ďalšími

2002

Expandujeme v stredoeurópskych krajinách ako Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko

2003

Uzatvárame úzke partnerstvo so systémovým integrátorom DELTA E.S. (dnešný NESS Slovensko)

2004

Vyvinuli sme vlastné SW produkty PC Messenger a SMS Direct pre segment telekomu, spolupracujeme s operátormi, implementujeme prvý SAP Rollout z Nemecka do Maďarska v automotive industry

2005

Exitujeme start-up aliatic medzinárodnej firme Ness Technologies, prehlbujeme know how v oblastiach vývoja na technologických platformách Oracle, PL/SQL, J2EE, .NET, ASP.NET, C# a v testingu

2006

Stabilne dodávame na slovenskom trhu pre koncových zákazníkov SAP Slovensko, VÚB banka, T-Mobile, T-Com v oblasti vývoja komplexných SW aplikácií ako aj v oblasti poskytovania IT kapacít

2007

Sme jeden z lídrov na trhu euro fondového poradenstva na Slovensku

2008

Zaviedli sme Systém manažérstva kvality ISO, naše odborné služby sú úspešné v segmente outsourcingových aktivít procesov verejného obstarávania

2009

Pribudli nám ďalší medzinárodní zákazníci ako Wirecard Technologies, Accenture, NTT DATA Österreich, Slovenská sporiteľňa, Prvá stavebná sporiteľňa a ďalší, vyvinuli sme vlastný produkt WebGis a máme prvé implementácie na VÚC BSK a viacerých mestách

2010

Získavame strategický projekt na outsourcing odpočtu elektrickej energie pre SSE, prehlbujeme kompetencie pre štátnu oblasť športu na SW riešení pre NŠC, implementujeme rozsiahly systém pre monitoring energetickej efektívnosti SR pre SIEA

2011

Uzatvárame medzinárodný kontrakt so SAP v centrále vo Walldorfe, získavame klientov ako Transpetrol, Letisko MR Štefánika, Letové a prevádzkové služby, , dosahujeme kumulovaný obrat skupiny viac ako 5 mil. eur

2012

Štartujeme spoluprácu s IBM Global Business Services, podpisujeme zmluvy pre poskytovanie IT služieb pre Tatra banku, Tatra Leasing, dodávame komplexné riešenia pre ÚV SR, tvoríme unikátny systém pre šport pre SZĽH, ako aj pre správu štátnych dotácií a grantov pre APVV, otvárame pobočku v Prahe

2013

Vyhrávame komplexné outsourcing aktivity pre odpočty vody pre Infraservices/BVS a plynu pre Slovensku poštu/SPP, stávame sa konzultačným partnerom ÚV SR pre riadenie a hodnotenie EÚ programov a projektov, rozširujeme klientsku základňu o UniCreditLeasing, Soitron, VÚB, Telefonica, Pražská energetika, ČEZ, prekračujeme kumulovaný obrat nad 16 mil. eur

2014

Máme dôveru pre významnú aktivitu SR pre tvorbu máp povodňového rizika a ohrozenia vodných tokov pre SVP, spoliehajú sa na nás ďalší partneri ako Cellent, Axon, Quintec, MŽP SR, NAY Elektrodom, pre ktorých pracujeme s tímom viac ako 140 ľudí na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a Nemecku

2015

Upevňujeme si postavenie lídra pre vývoj agendových systémov v športe implementáciou IS pre Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica. Získavame nových klientov v rámci DACH regiónu, ako napr. Ferratum banka, STI Consulting, people4project atď.. Dosahujeme historický najvyšší kumulatívny obrat v sume 22,5 mil. EUR.

2016

Participujeme pri zrode SAP Labs Slovakia a naďalej podporujeme SAP SE pri vývoji a supporte produktov Business One a SAP Anywhere. V rezorte životného prostredia implementujeme náš produkt IS Jastrab pre sledovanie úloh z uznesenia vlády. Úspešne štartujeme vlastný projekt s Goethe inštitútom www.stenglakademie.sk zameraný na výučbu nemčiny pre IT špecialistov.

2017

STENGL tím vývojárov v technologickej oblasti Microsoft .NET ako aj web vývoja sa u nášho dlhoročného partnera, vo firme Accenture, rozrastá na počet 10 konzultantov. Projekt výučby nemčiny - našej STENGL akadémie sme posunuli aj do regiónu Žilina, a v spolupráci so Žilinskou Univerzitou v Žiline a s Ústavom Celoživotného Vzdelávania sme úspešne realizovali II. ročník.

2018

Potvrdzujeme pozíciu skúsenej poradenskej spoločnosti a radíme v strategických otázkach organizáciám, ako napr. NASES, ÚV SR, UPVII, SVP, Magistrát hlavného mesta Bratislavy, atď.. Implementujeme inovatívne platformy pre vzdelávanie a v našich LMS systémoch sa vzdeláva 3000 pracovníkov.

2019

Rozširujeme okruh našich klientov na nemecky hovoriacich trhoch so službami IT Sourcingu, spoľahlivo podporujeme agendové systémy štátu v prostredí vedy, výskumu, športu, ochrany prírody, parlamentnej problematiky, atď.. Implementujeme jedinečné, plne automatizované inovatívne riešenie s prvkami umelej inteligencie pre nadčasové monitorovanie tréningových procesov a zápasových prenosov.

2020

Zabezpečujeme odpočet elektrickej energie pre Východoslovenskú energetiku, poskytujeme poradenské služby pre Štátne hmotné rezervy, nasadzujeme IS pre ďalšie športové zväzy v SR a ČR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spravuje vládnu agendu v našom IS Jastrab, implementujeme inovatívne nástroje na efektívny manažment služieb a produktov Slovak Business Agency.

2021

Náš IT Sourcing tím dodáva vývojové práce pre nových klientov HB Reavis, O2, iTec, Merck, ... prevádzkujeme digitálne vzdelávanie zamestnancov Slovenskej pošty a inovatívnymi softvérmi pomáhame riadiť národné športové federácie gymnastiky, basketbalu, floorbalu, atď..

2022

Úspešné projekty pre SBA, ÚOOÚ, SAŽP, MIRRI, ... výrazný nárast IT Sourcingu v Nemecku a Rakúsku.

2023

Digitalizujeme referenčné štátne registre, radíme ministerstvám pri optimalizácii procesov, bezpečnosti a IT architektúre, poskytujeme quality assurance pri zavádzaní elektronických služieb štátu, hodnotíme operačné programy, pomáhame štátu napĺňať Water Framework Directive hodnotením a manažmentom povodňového rizika, elektronizujeme agendy pre národný Recovery and resilience plan.