Náš Team

Ing. Andrej Petrovaj

Andrej Petrovaj

Director
 

Jeden zo zakladateľov kedysi mladého startupu a dnes významnej konzultačno poradenskej a softvérovej firmy STENGL. Od roku 1999 je tvorcom strategických cieľov, nápadov a smerovania firmy. Rozbiehal biznis v roku 2000 v Nemecku, kde precestoval takmer všetky mestá :) Vytvoril okolo seba skvelý tím ľudí, ktorí spoločne poskytujú naše služby. Miluje svoju rodinu a futbal :)

Róbert Janáček

Delivery Director
 

Už od roku 2006 patrí k oporám vo firme STENGL. Od začiatku udáva a ovplyvňuje technologické a projektové zameranie v spoločnosti. Ako odborník vo svojej oblasti riadi a dohliada nad projektami, ktoré majú celospoločenský dopad. Je vášnivým športovcom a milovníkom prírody.

Róbert Janáček
Ing. Peter Zemba
linkedin

Peter Žemba

Sales Director DACH
 

Zodpovedný za divíziu IT Sourcing, má na starosti rozvíjanie biznisu v Rakúsku, Nemecku a na Slovensku. Ako obchodník telom a dušou bojuje o nových zákazníkov, a zároveň sa snaží udržiavať s existujúcimi klientami dlhoročné partnerské vzťahy. Od roku 2012 podporuje svojim členstvom aj predstavenstvo. Vášnivý hráč pokru a bedmintonu. Voľné chvíle najradšej trávi s rodinou, a hlavne na Devínskej Kobyle :)

linkedin

Martin Košút

Director stengl Česká Republika
 

Maťo je našim dlhoročným kolegom, obchodníkom a riaditeľom stenglu v Českej Republike. Má veľmi dobrý prehľad v technologickej oblasti ERP systému SAP, ktorý zúročuje aj v styku s klientmi z tejto branže.

Ing. Peter Zemba
linkedin

Terézia Zvončeková

HR & Sourcing Manager
 

Zodpovedná za IT Sourcing v rámci divízie, a zároveň má na starosti aj interné HR ako aj rozvíjanie firemnej kultúry a značky. Dokáže vždy promptne zareagovať na každý zákaznícky dopyt. Vo voľnom čase sa najradšej venuje rodine a zároveň je nadšenou golfistkou. :)

linkedin

Jakub Hrebeňák

IT Recruiter
 

Najmladší a najnovší kolega, ktorý rozšíril Sourcing oddelenie. Pomáha pri výbere a nábore kandidátov. Nebojí sa výziev a snaží sa svojím kolegom so všetkým pomáhať. Rovnako sa chce veľa učiť o oblastiach HR a IT, kde vidí veľký potenciál. Najradšej trávi čas so svojimi blízkymi a pri športe, najviac pri tenise.

linkedin

Vladimir Vasiliev

Sales Manager
 

V roku 2022 pribudol do tímu aj nový Sales Manager, ktorý sa venuje rozvoju biznisu na Slovensku. Svoje skúsenosti z obchodu s vášňou uplatňuje v praxi. Primárne sa venuje business aktivitám na Slovensku a hlavne sa stará o súčasných klientov. Svoju snahu sústreďuje, samozrejme, aj na nových zákazníkov. S obľubou trávi svoj voľný čas s rodinou a taktiež si nevie svoj život predstaviť bez športových aktivít ako silový tréning vo fitku, zo skupinových športov obľubuje hokej a futbal.