Top IT - Business analýza

Manažér prevádzky / webserveru

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 20.5.2024

Dĺžka projektu 1 rok s opciou

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 360* - 400 EUR / MD

Požadovaná prax 5 rokov

Požadovaný jazyk Nemecký

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

Pre nášho partnera v Rakúsku hľadáme aplikačného manažéra/inžiniera DevOps pre justičný portál, ktorý by podporil súčasný dvojčlenný tím ďalšou pozíciou na plný úväzok.

Justičný portál je centrálnym uzlom pre prístup k takmer všetkým aplikáciám justície a poskytuje štandardizovanú a komplexnú správu používateľov vrátane rolí a práv. Portál justície je integrovaný do siete portálov pre prístup k externým aplikáciám justície.

Práca zahŕňa technickú a administratívnu prevádzku, ako aj priebežné rozširovanie infraštruktúry centrálneho portálu. 

Poznámka

Práca na remote s pravidelnými návštevami onsite (Viedeň) - 1-2 dni za 2 týždne, po osvedčení a spokojnosti je možné individuálne dohodnutie zvýšeného podielu práce na diaľku.  

CV musí obsahovať - celé meno, občianstvo, súčasné bydlisko, dátum/rok narodenia a ideálne aj fotografiu.

Nástup možný ASAP. 

Technické požiadavky

Must-have:

  • Linux/Systemd (práca v príkazovom riadku)
  • Apache a Tomcat server (konfigurácia a prevádzka)
  • OpenLDAP (konfigurácia, prevádzka, manipulácia s DB)

Nice-to-have:

  • Skúsenosti z prostredia verejnej správy
  • Práca s certifikátmi (SSL a klientske certifikáty, OpenSSL)
  • SAML a protokol OpenID Connect
  • Rakúsky sieťový protokol portálu PVP
  • Moduly pre online aplikácie (MOA) ako základ pre podpisy mobilných telefónov a ID-Austria

Jazykové znalosti:

  • Nemčina, plynule