Naši IT experti

Ing. Andrej Petrovaj

Mgr. Dávid Murín

GIS Expert & Developer, vo firme už od roku 2011

Aké je Tvoje hlavné zameranie?
Návrh a vývoj geografických informačných systémov
Na akých projektoch pracuješ?
 • Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) pre Štátnu ochranu prírody (ŠOP SR)
 • Vývoj geografického informačného systému pre Monitorovací systém energetickej efektívnosti (MSEE)  - SIEA
 • Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika pre SVP (Slovenský vodohospodársky podnik)
Čo sa Ti páči v stengl tíme?
Páči sa mi práca na zaujímavých projektoch, o ktoré vo firme nie je núdza, vynikajúci kolektív a super firemné akcie.
Ing. Andrej Petrovaj

Ing. Tomáš Mihalovič

Senior Technical Consultant, vo firme už od roku 2013

Aké je Tvoje hlavné zameranie?
...
Na akých projektoch pracuješ?
...
Čo sa Ti páči v stengl tíme?
...
Ing. Andrej Petrovaj

Mgr. Anton Kubrický

Senior .NET Developer & Architect, vo firme už od roku 2001

Aké je Tvoje hlavné zameranie?
Návrh a vývoj SW aplikácií v .NET, C++
Na akých projektoch pracuješ?
 • Vývoj SW pre RFID čítačku (Siemens AG)
 • RF-Manager Basic konfiguračný SW pre RFID čítačky (Siemens AG)
 • Single-Sign-On systém (Post AG)
Čo sa Ti páči v stengl tíme?
Super kolektív, rozmanitosť projektov, flexibilita
Ing. Andrej Petrovaj

Ing. Milan Rosina

Senior Java Developer & Architect, vo firme už od roku 2000

Ing. Andrej Petrovaj

Ing. Ján Garaj

Senior Project Manager & Architect, vo firme už od roku 2014

Aké je Tvoje hlavné zameranie?
 • Riadenie komplexných (IT) projektov
 • Poradenstvo v oblasti projektového riadenia a implementácie metodík projektového riadenia (PRINCE2), najmú v oblasti IT
 • End – to – End implementácia metodiky PRINCE2
Na akých projektoch pracuješ?
 • „Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska“ (Vedúci projektu)
 • Projekt „ Elektronické služby Úradu vlády SR – eDemokracia a otvorená vláda“ (Expert pre riadenie projektov)
Čo sa Ti páči v stengl tíme?
 • Otvorenosť
 • Spolupráca
 • Tímovosť