Top IT - Business analýza

Solution IT Engineer

SR - Bratislava
Forma spolupráce: externe (živnosť/sro)

Štart projektu 22.7.2024

Dĺžka projektu Do konca roka 2024 + opcia

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 280* - 320 EUR / MD

Požadovaná prax 4 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

Na projekt pre nášho slovenského klienta hľadáme Solution Engineera a tvojou úlohou bude:
 
• zodpovedať za prípravu a návrh technického riešenia/dizajnu, tvorba high level architektúry riešenia, špecifikácie požiadaviek na výber dodávateľa a súlad celej IT dodávky riešenia,
 
• riešenie budeš konzultovať a pripravovať s pridelenými inžiniermi za jednotlivé dotknuté oblasti, architektom a budeš zodpovedný za validáciu riešenia na príslušných komisiách (primárne architecture committee),
 
• budeš analyzovať biznisové a funkčné požiadavky a mapovať ich na riešenie s cieľom udržiavania rozsahu riešenia pod kontrolou a navrhovať alternatívy s cieľom znižovania nákladov/skracovania trvania dodávky.

Poznámka

Práca je hybridná, 2-3 dni onsite Bratislava, zvyšok remote

Technické požiadavky

• skúsenosti s riadením IT prevádzky, plánovanie deploymentu, roll-outu,
• znalosť metodík analýzy IT syst. (UML, BMPN,..),
 
• znalosť aplikačnej architektúry (databáza, biznis logika, APIs, prezentačná vrstva),
• znalosť relačných databáz (znalosť SQL - nice.to.have), znalosť no-sql databáz je vítaná,
 
• skúsenosti s prípravou a riadením migrácie systémov,
základná znalosť biznis procesov a produktov v telekomunikáciách a/alebo finančnom sektore,
 
• prehľad v IT architektúre,
• znalosť princípov integrácie IS a SOA,
• znalosť release manažmentu a riadeného releasovania zmien IS,
 
• skúsenosť s riadením defektov a fixovania dodávok, prioritizáciou a nasadzovaním fixov,
• znalosť životného cyklu IS od zberu požiadaviek po produkčnú prevádzku,
 
• základná znalosť infraštruktúry,
• schopnosť pracovať s vysokým nasadením,
• schopnosť samostatne viesť a riadiť zverené projekty.