Top Others

Automatizovaný testovací inžinier

Rakúsko
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 1.8.2024

Dĺžka projektu Do konca 2024 + opcia

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 320* - 360 EUR / MD

Požadovaná prax 4 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

Pre nášho zahraničného partnera hľadáme automatizovaného testovacieho inžiniera

Tvojou úlohou bude: 

 • Návrh testovacích prípadov: vytváranie a dokumentácia testovacích prípadov vrátane písania a prieskumného testovania,
 • automatizácia testovacích prípadov: vývoj a údržba automatizovaných testovacích skriptov na zlepšenie efektivity testovania,
 • vykonávanie testovacích prípadov: realizácia manuálnych a automatizovaných testov s cieľom overiť funkčnosť a kvalitu softvéru,
 • podpora pri správe testovacích údajov: správa a údržba testovacích dát pre rôzne testovacie scenáre,
 • automatizácia testov pre frontendy, backendy a rozhrania (API): implementácia automatizovaných testov pre rôzne vrstvy aplikácie vrátane používateľského rozhrania, serverovej časti a API,
 • analýza a sledovanie chýb: identifikácia, dokumentácia a sledovanie softvérových chýb, spolupráca s vývojovým tímom na ich riešení,
 • podpora architektúry automatizácie testov: spolupráca na návrhu a implementácii testovacej automatizačnej architektúry a jej neustáleho vylepšovania,
 • nasadenie do testovacích prostredí: správa a nasadenie aplikácií do testovacích prostredí na zabezpečenie optimálnych podmienok pre testovanie.

 

Poznámka

Vyťaženie na projekte: 

full-time, remote: 90% (2 dni do mesiaca cesta do Viedne) - dohodou

 

 

Technické požiadavky

Must-to-have skills

 • Skúsenosti s automatizáciou end2end testov pomocou Playwright
 • Skriptovacie jazyky
 • Skúsenosti s prácou v agilných, multifunkčných tímoch
 • Skúsenosti s prípravou a vykonávaním záťažových testov (JMETER)RabbitMQ, Kafka und/oder ASB
 • Microservice Architektur
 • Bamboo
 • Azure
 • ArgoCD
 • Kubernetes
 • Zertifikat: ISTQB Certified Tester Foundation Level

 

Nice-to-have skills

 • Katalon
 • Jira/Xray
 • .NET
 • Zertifikat: ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst Ausbildung

Jazykové znalosti:

 • English - must have
 • Deutsch - nice-to-have