Top Others

Architect - JAVA

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 15.7.2024

Dĺžka projektu Do konca 2024 + opcia

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 400* - 440 EUR / MD

Požadovaná prax 5 rokov

Požadovaný jazyk Nemecký

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

Pre nášho partnera v Rakúsku hľadáme dve pozície JAVA architektov pre rakúsku štátnu správu. 

Koncovým klientom je dátové centrum (BRZ) a tiež Ministerstvo.

Tvojou úlohou bude: 

 • Analyzovať a štruktúrovať náročné úlohy a problémové oblasti v množstve zaujímavých projektov,
 • navrhovať a vizualizovať kreatívne riešenia, identifikovať ich výhody a nevýhody a moderovať architektonické workshopy,
 • kombinovať nové a osvedčené softvérové komponenty a technologické stavebné prvky podľa osvedčených vzorov a vytvárať udržateľné, moderné architektúry,
 • navrhovať, popisovať, komunikovať najlepšiu možnú riešenú architektúru a zabezpečiť jej kvalitatívne bezchybnú realizáciu.

 

 

Poznámka

Pozícia č. 1:

 • nástup ihneď,
 • plný úväzok - dlhodobo minimálne do roku 2025,
 • prevažne remote.

Pozícia č. 2:

 • nástup ihneď,  
 • plný úväzok - dlhodobo do minimálne roku 2025,
 • remote - čiastočne aj na onsite vo Viedni, každé 2 týždne cca 20-40%, možno aj menej

 

 

 

Technické požiadavky

Požiadavky pre pozíciu č. 1:

 • ukončené technické štúdium (VŠ/univerzita) a minimálne 5 rokov príslušných pracovných skúseností,
 • skúsenosti s koncepciou komplexných (Java) aplikácií a služieb,
 • spolupráca s agilnými vývojovými tímami (funkcia IT architekta ako vedúca úloha),
 • skúsenosti s architektonickými vrstvami (obchodná, informačná, dátová a technologická architektúra),
 • skúsenosti s prípadmi použitia, stavebnými pohľadmi, API, REST, Self-contained Systems, Kubernetes, Microservice Patterns,
 • metodické know-how z oblasti softvérovej architektúry,
 • výrazné vyjadrovacie a komunikačné schopnosti.

Požiadavky pre pozíciu č. 2:

 • Expertné znalosti v dizajne, transformácii a práci s XML a XSD,
 • expertné znalosti v dizajne a tvorbe REST/SOAP rozhraní,
 • expertné znalosti v dizajne a práci s Angular 17,
 • expertné znalosti v dizajne a práci s Java (Java 11 a 17, Spring Boot),
 • skúsenosti s dynamickou tvorbou a automatickým generovaním OpenAPI a transformáciou do YAML,
 • skúsenosti s dizajnom, modelovaním a prácou s databázami (PostgreSQL),
 • skúsenosti s dizajnom a tvorbou distribuovaných služieb,
 • praktické skúsenosti v oblasti prístupných používateľských rozhraní,
 • praktické skúsenosti v oblasti agilného softvérového vývoja,
 • niekoľkoročné skúsenosti s nasadzovaním aplikácií v komplexných organizáciách pomocou Jenkins,
 • praktické skúsenosti s Confluence/Jira,
 • skúsenosti s budovaním Java-based PAAS Microservices,
 • skúsenosti s dizajnom a tvorbou Java knižníc v prostredí TIBCO,
 • technické porozumenie a schopnosť technické obsahy zrozumiteľne komunikovať zákazníkom,
 • vynikajúce komunikačné a tímové schopnosti.

Žiaduce:

 • Skúsenosti s projektmi vo verejnej správe,
 • skúsenosti s register- a dátovou infraštruktúrou v Rakúsku.

Jazykové schopnosti: 

 • Nemecký jazyk, plynule