Top IT - Administrácia/DevOps

devOps CI/CD Team Lead

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 20.5.2024

Dĺžka projektu 2 roky

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 320* - 360 EUR / MD

Požadovaná prax 5 rokov

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

•   Vedie a riadi tím zodpovedný za implementáciu a udržiavanie procesov Continuous Integration and Continuous Deployment (CICD),
•   Spolupracuje s cross-funkčnými tímami na definovaní a implementácii najvhodnejších postupov a štandardov CICD,
 
•   Dozoruje a pripravuje dizajn a implementáciu CICD pipeline a automatizačných frameworkov,
•   Zabezpečuje dostupnosť, škálovateľnosť a spoľahlivosť infraštruktúry a nástrojov CICD,
 
•   Monitoruje a optimalizuje CICD procesy s cieľom zlepšiť efektivitu a zrýchliť time to market,
•   Mentoruje a trénuje členov tímu, poskytuje im vedenie a podporu pri ich profesijnom rozvoji,
 
•   Spolupracuje s inteným zákazníkom za účelom pochopenia biznis požiadaviek a prispôsobenia CICD stratégie podľa potreby,
•   Riadi a prioritizuje projekty a iniciatívy v oblasti CICD,
 
•   Sleduje a implementuje nové trendy a technológie súvisiace s CICD.
 

 

Poznámka

•  Práca v tíme s ďalšími programátormi,
•  Pracuje sa u nášho klienta, ktorého už niekoľko rokov podporujeme v oblasti vývoja JAVA, DevOpsu ako aj mobile apps,
 
•  Onsite s možnosťou čiastočného home office po dohode, 
•  Do bežiaceho projektu u zákazníka potrebujeme doplniť: CI/CD team leadera,
 
•  Seniorita vývojara: senior.

Technické požiadavky

•   Minimálne 5 ročná prax v oblasti dizajnu a vývoja CICD,
•   Skúsenosť s riadením tímu,
 
•   Komplexné znalosti princípov, nástrojov a najlepších postupov v CICD.
•   Zručnosť v skriptovacích jazykov, ako je Shell, Python, PowerShell atď.,
 
•   Komplexné skúsenosti s nástrojmi CICD, ako je Jenkins, GitLab CI/CD, Azure DevOps atď,
•   Praktická znalosť technológií kontajnerizácie ako napr. docker a nástrojov na orchestráciu ako kubernetes, openshift, atď.,
 
•   Praktické skúsenosti s CICD na cloudových platformách ako Azure, AWS alebo Google Cloud,
•   Analytické a riešiteľské schopnosti,
 
•   Komunikačné schopnosti.