Top IT SW vývoj - Front-End

Front-End developer React

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 17.10.2022

Dĺžka projektu 6 mesiacov s opciou

Vyťaženosť Full-Time, Part-Time

Denná sadzba (bez DPH) 230* - 270 EUR / MD

Požadovaná prax 3 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

Tvojou úlohou bude:
• realizovať front-end vývoj v React-e
• spolupracovať s java vývojármi a UI vývojármi

• vyvíjať nové aplikácie v rámci portálu u telco klienta
• dodržiavať používané vývojové štandardy, vzory a postupy

• analyzovať a odstraňovať funkčné nedostatky softvéru
• testovať (svoj) zdrojový kód a konfiguráciu

• inštalovať a konfigurovať vyvinutý softvér
• implementovať riešenia tak, aby spĺňali požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti

Poznámka

• onsite/offsite (podľa dohody a epidemiologickej situácie)
• ideálne aspoň pol-mesiaca onsite u klienta

• projekt je pre nášho dlhoročného klienta z oblasti TELCO sektora,
• participujeme v oblasti Liferay JAVA vývoja ako aj vývoja mobilných aplikácii

• štart ca. pondelok 17.10.2022

Technické požiadavky

Must-have technické znalosti:
• Prax s vývojom front-end aplikácií v Reacte aspoň 3 roky

• Znalosti a skúsenosti s Reactom a súvisiacimi technológiami
(JavaScript, TypeScript, EcmaScript)

• Skúsenosti s REST/JSON, HTML, CSS, Git

Nice-to-have požiadavky:
• Výhodou je znalosť Jest, SASS, LESS, Docker,
prípadne Java J2EE (Spring)

• Určitá miera citu pre UX/UI
• schopnosť vidieť veci v širších súvislostiach (E2E pohľad),

• anglický jazyk – aktívne

Seniorita:
• buď medior, alebo aj senior