Top IT SW vývoj - JAVA

AWS admin junior/medior

Nemecko
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 3.10.2022

Dĺžka projektu min 12 mesiacov s opciou

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 260* - 320 EUR / MD

Požadovaná prax -

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce Pre nášho nemeckého klienta potrebujeme doplniť tím
- Amazon Web Services (AWS) Admin

Pre koncových klientov ako mesto Mníchov, alebo BAFA.de
sa vyvíjajú eFormuláre, a treba zabezpečiť podporu Cloudu

- aplikácie bežia v kontajneroch, admin bude roboť deployment kontaineru
- spravoval by AWS prostredie (ECS, IAM, S3, lambda)

Poznámka - Full REMOTE projekt,

- na projekte participuje náš Team
- aktuálne 6 vývojárov a 2 testeri a 1 test manager

- a potrebujeme doplniť tím aj o AWS Admina

Technologický stack pre vývoj je:
- Java 11 / Spring / SPring Boot / Microservice / AWS

- Continuous Integration (Maven, AWS CodePipeline)
- Sourcecode Management pomocou GIT

Technické požiadavky požiadavky na AWS administráciu:
- elastic container service (ECS) ,
- Codepipeline, buildovanie

- Identity Access Management (IAM)
- S3, scalable storage server

- RDF
- Cloudwatch

- Security
- Lambda napisana v jave
- SQL zaklady

Jazyková znalosť:
- angicky plynule
- nemčina je výhodou (nice-to-have)