Top IT - Business analýza

Senior IT Analytik

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer

Štart projektu 1.3.2024

Dĺžka projektu 12 mesiacov s opciou

Vyťaženosť Full-Time

Finančné ohodnotenie (brutto) 2500* - 3000 EUR / mesiac

Požadovaná prax 3 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Základná zložka mzdy. Celková výška mzdy v závislosti od relevantných skúseností.

Náplň práce

• pracovná pozícia primárne súvisí s IT projektami v segmente Public,
• zber, špecifikácia a analýza požiadaviek zákazníka,
• tvorba analytickej dokumentácie, výstupov pre zákazníka a zadaní pre vývoj (prevažne formou modelovania v Enterprise Architecte),
 
• analýza dát a analýza existujúcich dátových modelov,
• návrh procesov/algoritmov pre transformácie dát,
• návrh obrazoviek používateľského rozhrania s dôrazom na user-experience,
• tvorba testovacích scenárov,
 
• kontrola výstupov vývoja, verifikácia voči zadaniam a participácia na internom testovaní,
• aktívna komunikácia so zákazníkom a s budúcimi používateľmi systému, identifikovanie ich potrieb a požiadaviek na ďalší rozvoj systému,
• komunikácia s vývojovým tímom,
• nastavenie systému na základe custom požiadaviek zákazníkov,
 
• tvorba šablón pre tlačové výstupy zo systému,
• príprava podkladov pre migráciu z iných systémov v spolupráci so zákazníkom a vývojárom,
• návrh integračných rozhraní – analýza iných systémov, procesov, návrh integračných scenárov, testovanie webových služieb,
 
• prezentácia a obhajoba riešenia zákazníkovi,
• quality assurance a celková zodpovednosť za analýzu v rámci realizovaného projektu,
• poskytovanie konzultácií a poradenstva,
• spolupráca s obchodným oddelením na príprave cenových ponúk,
 
• školenie používateľov,
• tvorba dokumentácie – používateľskej, integračnej,
• sledovanie a štúdium aktuálnych trendov v rámci relevantnej doménovej oblasti (napr. legislatívy, rôznych vyhlášok, smerníc a pod.) a ich zohľadnenie pri návrhu riešenia.
 

Poznámka

Interne do nášho tímu hľadáme nová posilu s minimálne 5- ročnou praxou na pozíciu IT Analytika. Možnosť čiastočného home office po zapracovaní. Možnosť spolupráce na TPP.

Technické požiadavky

  • Enterprise Architect - pokročilý,
  • dobrá znalosť a skúsenosti s vypracovaním DNR podľa metodiky MIRRI SR
  • viacročné skúsenosti s modelovaním dát,
  • viacročné skúsenosti s návrhmi integračných rozhraní,
  • certifkát OMG UML (výhodou)
  • Data modeling - Pokročilý
  • Enterprise Architect - Pokročilý
  • DNR - Pokročilý
  • UML - Unified Modeling Language - Pokročilý