Top IT SW vývoj - Front-End

Full-Stack Javascript + AWS Cloud

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 6.12.2021

Dĺžka projektu 12 Mesiacov (+ predĺženie)

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 220* - 250 EUR / MD

Požadovaná prax 4 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce Vývoj SMART BUILDING aplikácii

Pre nášho veľmi dobrého koncového klienta,
potrebujeme doplniť do tímu:
• fullstack vývojára so zameraním
• Node.js/JavaScript/Vue.js/AWS cloud

Budeš participovať na nasledovných úlohách:
• vývoj a architektúra vlastných aplikácii nášho klienta
• vývoj API rozhraní, vývoj front-endových vecí na JavaScript-e a Vue.js

• dôležitá znalosť: Amazon Web Services (AWS)

Poznámka Projekt beží agilne:
• Scrum, ako aj Kanban
• používajú sa ďalej: Jira, Confluence

Git (Codecommit), CI/CD (AWS)
• Gitflow workflow, Forking workflow
• znalosť continuous integration a deployment (CI/CD)

• znalosť devOps procesov


Technické požiadavky Front-End (Javascript):
• VueJS (Vue Router a Vuex),
• plus používanie Javascript (ES6, ES7)

• skúsenosti so Sass, Less a/alebo CSS, Webpack
• buildovanie REST/JSON API client, debagovanie API response

• skúsenosti s princípmi PWA (Progressive Web Apps)
• skúsenosti s native app packaging (Cordova aktuálne)

Back-End:
• Javascript - nodejs - AWS lambda
• TypeScript

AWS (Amazon Web Services) Cloud:
• Lambda, Cognito, SNS, SQS, SES
• DynamoDB, Aurora, S3
• API Gateway, CloudFront, CloudFormation, Cloudsearch
• CodeBuild, CodePipeline, Cloudwatch
• SSM
• Appsync / Graphql