Top Others

Docker Špecialista

SR - Bratislava
Forma spolupráce: externe (živnosť/sro)

Štart projektu 3.1.2022

Dĺžka projektu 12 mesiacov

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 200* - 240 EUR / MD

Požadovaná prax 3 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce - automatizácia implementačných a prevádzkových činností
- správa dotknutých systémov pri dodržaní prevádzkovej bezpečnosti a požadovanej dostupnosti a funkcionality systémov
- aktívna kontrola správnej funkčnosti systémov na platforme Docker a správa užívateľov v dotknutých systémoch
- predkladanie návrhov na zvýšenie spoľahlivosti, dostupnosti a výkonu platformy Docker a systémov prevádzkovaných na tejto platforme

- technicko - analytické práce pri návrhoch a rozvoji systémov
- diagnostika, analýza incidentov a problémov, prevencia a odstraňovanie kolíznych stavov
- vedenie dokumentácie a výkazov realizovaných prác

Poznámka Klient preferuje kombináciu onsite / remote.
Realizícia projektu u klienta v Bratislave.

Technické požiadavky - 3 ročné pracovné skúsenosti v oblasti microservices

- znalosť nástrojov a procesov nasadzovania aplikácii (Ant, Maven, Git, Jenkins)
- znalosť skriptovacích programovacích jazykov (Python, shell scripts)
- znalosť container virtualization technológií (Docker, Docker Swarm)
- znalosť Linux/Unix, Mongo DB, Kafka, NoSQL databázy

- znalosť nástrojov na automatizáciu testovania (Selenium, HP UFT, LoadRunner) výhodou