Na projekt sa už nedá prihlásiť, pretože je obsadený.

×
Top IT - Testing

Automation Tester - remote

Nemecko
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 15.11.2021

Dĺžka projektu 6 months + option

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 200* - 250 EUR / MD

Požadovaná prax 5 rokov

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

Vykonávanie: • testovacích prípadov, automatizovaných testovacích skriptov, • spracovanie chýb a analýzy základných príčin • Tvorba testovacích prípadov a scenárov • podieľanie sa na pláne testovania a testovacieho prístupu • automatizácia a vykonávanie integračných a unit testov • čiastočne sa budú vykonávať aj accessibility testy • Test reporting (progress, defect, forecast, atď.)

Poznámka

• Projekt pre nášho nemeckého klienta, • Particiupujeme s tímom 5 JAVA vývojárov • Full REMOTE projekt,

Technické požiadavky

• Hands-on skúsenosti s programovaním v prostredí Java • testing framework pre Java programovací jazyk (JUnit/TestNG) • silná znalosť v oblasti automatizovaného testovania • SELENIUM • Skúsenosť v oblasti test automation tools, frameworks (Selenium WebDriver alebo TOSCA) • Full defect lifecycle skúsenosť • nice-to-have: skúsenosť s test management tools (JIRA, ALM etc.) • Schopnosť určovať priority, organizovať a monitorovať úlohy / činnosti projektu, • analytické myslenie, nezávislý v rozhodovaní • Fluent in English • German language – nice-to-have (aspoň A2 znalosť by bola výhodou)