Na projekt sa už nedá prihlásiť, pretože je obsadený.

×
Top IT SW vývoj - JAVA

Liferay Java developer - Tech lead

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 15.3.2021

Dĺžka projektu 12 mesiacov s opciou

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 260* - 290 EUR / MD

Požadovaná prax 4 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce

· Zastrešovať architektúru e-portál s prihliadaním na Liferay produkt a integráciou na okolité systémy · Navrhovať riešenia, postupy a realizovať vývoj na základe zmenových požiadaviek · Navrhovať a realizovať aktivity pre ďalší rozvoj, vylepšenia a postupy pre trvalo udržateľný vývoj v rámci e-portálu, tímu a v súlade s Liferay best practices · Navrhovať a realizovať aktivity pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti e-portálu na neprodukčných prostrediach · Starostlivosť o Liferay ako produkt (sledovanie aktualizácií, záplat, doporučení) · Zodpovedať za vybrané repozitáre so zdrojovým kódom, spolupracovať v rámci CI/CD procesu · Viesť a podporovať developerov v tíme · Zúčastňovať sa na diskusiách a podieľať sa na zásadných technických rozhodnutiach za e-portal tech lead, úzko spolupracovať z Java BE tímom · Poskytovať podporu a komunikovať s kolegami z iných tímov a oddelení (napr. IT- BE development, IT dizajn, biznis - content management) · Podporovať IS operations tím pri hľadaní a odstraňovaní prevádzkových problémov

Poznámka

· Zastrešenie architektúry a rozvoja e-portálu s Liferay riešením · Podieľanie sa na vývoji zmenových požiadaviek · Skúsenosti a zručnosti kandidáta požadujem na seniornej úrovni s expertnými znalosťami Liferay 7 produktu, tech lead Aktuálne sa pracuje full REMOTE. Projekt je pre nášho koncového klienta z Telco sektora.

Technické požiadavky

· Expertné znalosti a skúsenosti s Liferay 7.x produktom, prax min. 3 roky · Skúsenosti ako Liferay developer, prax min. 3 roky · Prax Java, Java EE/Spring/OSGi min. 5 rokov · Praktické skúsenosti s export/import dát Oracle alebo PostgreSQL · Skúsenosti s NPM/gulp, Gradle, Maven, Jenkins, GIT · Skúsenosti s Java/J2EE, JavaScript, XML · Skúsenosti s Linux/Unix, Docker · Skúsenosti s aplikačným serverom Apache Tomcat 7/8 · Systematický prístup k riešeniu technických problémov · Schopnosť písať dokumentáciu a prezentovať technické riešenia pre spolupracovníkov · Schopnosť posúdiť dopady a závažnosť technických/organizačných skutočností · Skúsenosť s tech leadovaním menšieho tímu · Organizačné, koordinačné a komunikačné schopnosti