Top IT - Administrácia/DevOps

DB admin - full REMOTE/english

Rakúsko
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 5.10.2020

Dĺžka projektu 6 mesiacov s opciou

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 300* - 340 EUR / MD

Požadovaná prax 3 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce >> Na projekte treba doplniť 3 DB administrátorov

>> Okrem oblasti popísaných v techn. požiadavkách - by mal vedieť aj klasické IT Operations práce

>> na projekte stačí anglický jazyk

Poznámka >> full-time vyťaženie na projekte

>> aktuálne možná full REMOTE práca, po skončení covid19 situácie,
by sa malo dať naďalej remote pracovať

Technické požiadavky • Oracle databáza
• Oracle VM
• Linux
• Postgres
• MySql
• MSSQL

• stačí znalosť aspoň jednej z databáz
• čím viac z hore uvedeného - tým lepšie