IT - Administrácia/DevOps

DB Admin Oracle - full remote

Nemecko
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 7.9.2020

Dĺžka projektu do konca 01/2021 + opcia

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 260* - 300 EUR / MD

Požadovaná prax 3 roky

Požadovaný jazyk Anglický, Nemecký

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce -> migrácia a administrácia viacerých DB serverov Oracle 11.x a 12.x

-> administrácia MS-SQL-Server a PostgreSQL pre hlavné skupinové aplikácie

-> podpora pri administrácii SAP HANA systémov

-> migrácia na Oracle 19

Poznámka -> projekt je realizovaný REMOTE,

-> sadzba je pre remote prácu

Technické požiadavky -> veľmi dobré skúsenosti z projektov s používaním Oracle

-> databázová administrácia a migrácia DB

-> dobré znalosti s administrácie MS-SQL a PostgreSQL

Nice-to-have:
-> znalosť SAP HANA