Top IT - Administrácia/DevOps

Senior IT Systems Administrator

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 7.9.2020

Dĺžka projektu 1 rok + predĺženie

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 240* - 260 EUR / MD

Požadovaná prax 5 rokov

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce • Senior System Administrátor je vlastníkom všetkých serverových systémov a je zodpovedný za konfigurácie a nastavenia týchto systémov, navrhuje a udržiava štandardy pre dané systémy,
• vykonáva analýzu závad a problémov – vedie odstraňovanie problémov, buď sám, alebo v spolupráci s dodávateľmi alebo tretími stranami,

• administrácia Windows Active Directory, Windows Server, Microsoft Intune, Microsoft SCCM, Microsoft SQL a iné,
• je expert na návrh systémovej architektúry, vykonáva vylaďovanie systémov, navrhuje a sleduje dostupné zdroje a navrhuje a sleduje nové technológie,

• proaktívne monitoruje všetky systémy, má na starosti reporting a správu celého serverového prostredia,
• aplikuje vylepšenia a odstraňuje známe poruchy tak, aby zachoval najvyššiu možnú dostupnosť systémov a udržal čo najvyšší možný bezpečnostný štandard,

• sleduje nové technológie v oblasti serverových produktov a systémov, najmä produkty od spoločnosti Microsoft a navrhuje uplatnenie a implementáciu týchto technológií,
• má na starosti prípravu a udržiavanie dokumentácie všetkých systémov a systémovej architektúry.

Poznámka • projekt u nášho veľmi dobrého zákazníka v BA,
ktorého podporujeme už viac ako rok
• participujeme na zavádzaní agilných metodík, v rôznych IT projektoch

Technické požiadavky • pokročilé skúsenosti a znalosti s administráciou operačných systémov Windows Server 2012 a vyššie (Server Roles, Group Policies, AD, DNS, DHCP a pod.) v anglickom jazyku,

• pokročilé skúsenosti s nastavovaním a administráciou virtualizačných platforiem VMware a Hyper-V,

• dobrá znalosť skriptovania v jazyku PowerShell (aspoň na úrovni čítania, úpravy skriptov, zadávanie príkazov) – Azure AD, Exchange,

• skúsenosti s SCCM a MS Intune,

• pokročilé skúsenosti s administráciou Office 365,

• aspoň základné skúsenosti s MS Azure, prípadne inými cloud platformami (AWS, IBM Cloud a pod.).