Top IT - Administrácia/DevOps

Oracle DB Admin

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 15.6.2020

Dĺžka projektu 2 roky a dlhšie

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 220* - 240 EUR / MD

Požadovaná prax 3 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce • Silná správa Oracle databázy
• Zabezpečenie dostupnosti a výkonu databáz, ktoré podporujú systém
• Proaktívny monitoring DB systémov, aby sa zaistili bezpečné služby s minimálnymi prestojmi.

Budúci DB admin bude:
- zodpovedný za riešenie problémov a riešenie problémov týkajúcich sa SQL dotazov
- zodpovedný za vylepšenie a údržbu DB, ktoré zahŕňajú zavádzanie a upgrady
- zodpovedný za implementáciu a zverejnenie zmien DB podľa dohodnutých časových harmonogramov a nákladov.

Poznámka Činnosti administrátora DB:
- konfigurácie, riešenie problémov, ladenie výkonu,
- správa schém, ukladanie (dáta, protokoly atď., súbory),
- správa, obnovovanie databázy, klonovanie databázy
- konfigurácia a správa vysokej dostupnosti, správa RAC, aktualizácia databázy,
- zálohovanie databázy & Restore
- Oracle10g, 11i, 12x Inštalácia, OEM konfigurácia

Technické požiadavky • skúsenosť so spravovaním DB vo viacerých prostrediach Oracle
• Oracle DBA (8i až 12C, 18C, 19C)

výhodou:
• MS SQL DBA
• MySQL DBA