Top IT - Administrácia/DevOps

DevOps Specialist - Telco

Rakúsko
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 7.3.2022

Dĺžka projektu dlhodobý projekt

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 330* - 360 EUR / MD

Požadovaná prax 4 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce Hľadáme špecializovaného, vášnivého inžiniera z oblasti DevOps
s rozsiahlymi znalosťami kódovania, ktorý by sa pripojil k tímu.

Pracuje sa na špičkových riešeniach pre služby zákazníkom,
správu znalostí a automatizáciu služieb.

Úlohy pre DevOps:
Práca v rámci agilného tímu zameraného predovšetkým na
- dodávku technických riešení na zlepšenie celkovej kvality výroby produktov,
- nasadenia, monitorovania a varovania, s dôrazom na nefunkčné požiadavky
(normy, odolnosť, stabilita, škálovateľnosť, bezpečnosť atď.)

Zodpovednosť za údržbu Continuous Integration (CI).
- Zaistenie systému CI správne overí zmeny, vykoná všetky testy,
- spustí automatizované QE a výsledky reportovania

• Profesionálna komunikácia s externými predajcami
• Prispievanie k agilnému zmýšľaniu spoločnosti

Poznámka • Projekt pre koncového zákazníka Hutchison 3 Austria,
• aktuálne podporujeme klienta s celým tímom
java vývoj, devOps ako aj projektový manažment

• full-time vyťaženie
• aktuálne Full Remote , vzhľadom na covid19 situáciu

Technické požiadavky • Schopnosti kritického myslenia a riešenia problémov
• Skúsenosti s nástrojmi pre nasadzovanie a pipeline CI/CD

• Budovanie, údržba a kontrola nižších a produkčných prostredí
• Technické zázemie v oblasti informatiky alebo programovania

• Znalosť rôznych nástrojov a technológií DevOps
Jira, Bitbucket, Bamboo, Gearset, Selenium,
Java Script, Java, Power Shell

• Skúsenosti s automatizáciou testov
• Anglický jazyk slovom aj písmom na výbornej úrovni

• Skúsenosti s CRM Salesforce sú výhodou, ale nie nevyhnutnosťou