Top IT SW vývoj - PHP vývoj

CI / CD Engineer

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 10.2.2020

Dĺžka projektu 6 mesiacov, + predĺženie

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 220* - 250 EUR / MD

Požadovaná prax 3 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce - navrhovanie, zostavenie a vyvíjanie CI / CD pipelines,
- spustenie a nasadenie architektúry mikroprocesov,
- automatizovanie opakujúce sa úlohy pomocou nástrojov na správu konfigurácie,
- kontrolovanie produkty, ktoré sa používajú v procese vývoja a zavádzania,
- vyvíjanie a udržovanie služieb pomocou moderných on-premise a cloud technológií,
- pri hľadaní a implementácii optimálneho riešenia problému spolupracovanie s používateľmi všetkých úrovní,
- byť technickou autoritou pre otázky týkajúce sa DevOps a spolupráca s architektmi na náročných architektonických úlohách

Poznámka Projekt je pre nášho dlhoročného klienta, ktorého podporujeme už od roku 2015:
- v oblasti JAVA vývoja
- web developmentu, PHP, Drupal
- ako aj iných oblastí

Práca je onsite u nášho klienta, v jeho development centre,
po dohode REMOTE možný, po zapracovaní sa.

Technické požiadavky - skúsenosti s agilným vývojom, vývojom a automatizáciou infraštruktúry a riešením technických problémov,
- 3 a viac-ročné praktické skúsenosti so softvérovým inžinierstvom a automatizáciou CI / CD pipelines v agilnom prostredí,
- skúsenosti s niektorými z populárnych systémov CI , ako sú Bamboo, Jenkins, Travis, Gitlab, Circle CI, atď.,
- silné znalosti v oblasti programovania v jednom alebo viacerých z nasledujúcich programovacích jazykov: Java, C #, Python, Perl, SQL, Go a GIT,
- dobré znalosti moderných princípov a techník softvérového inžinierstva, ako sú: continuous deployment, code reviews, automatizácia testov atď.,
- skúsenosti s kontajnermi Docker a cloudovými technológiami a vítané skúsenosti v oblasti Ansible, Kubernetes, Prometheus, New Relic, Zabbix, Grafana, Slack.

Povahové črty:
- empatický, komunikatívny a konzultačný štýl práce,
- intelektuálna zvedavosť a veľké zručnosti pri riešení problémov,
- schopnosť užívať si riešenie otvorených problémov a rôznych technických výziev
- aktívna znalosť anglického jazyka (najmenej na úrovni B2).