Top IT - Administrácia/DevOps

DB Admin Frankfurt - 90% remote

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 8.10.2019

Dĺžka projektu 12 Mesiacov (+ predĺženie)

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 200* - 220 EUR / MD

Požadovaná prax 3 roky

Požadovaný jazyk Anglický, Nemecký

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce U nášho dlhoročného partnera potrebujeme doplniť projektový tím o nasledovné kapacity:
- 3x DBAdmin / konzultanti ako allrounder (hlavné zameranie na Oracle, Rac, MS SQL, PL-SQL)

úlohy:
- Plánovanie, konfigurácia, prevádzka a monitorovanie systémov relačných databáz
- Koncepcia a návrh riešenia databázy
- Neustála optimalizácia, automatizácia a analýza výkonu prostredia DBMS
- Inštalácie databázy, ako aj aktualizácia / aktualizácia

Poznámka - prvý týždeň u klienta vo Frankfurte, cestovné náklady 1:1 preplatené
- potom REMOTE práca
- z času na čas projektové stretnutie v Pezinku alebo BA, 1x do mesiaca

Technické požiadavky - Niekoľko rokov odbornej praxe ako správca databázy so zodpovedajúcim stupňom komplexnosti
- Znalosť ITIL a nástrojov ITIL
- Veľmi dobrá znalosť systémov Oracle, Microsoft a MySQL DBMS
- Oracle, rac, Data Guard
- Praktické skúsenosti s programovaním DB a PL-SQL