Top IT SW vývoj - HTML5, JavaScript, Angular

Front-end developer - Praha

Česká republika
Forma spolupráce: externe (živnosť/sro)

Štart projektu 1.3.2020

Dĺžka projektu do 06/2020 + predĺženie

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 195* - 270 EUR / MD

Požadovaná prax -

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce > práca na vývoji frontend-u aplikácií
> vývoj kódu podľa špecifikácie vrátane kalkulácie dát
a component styling (CSS)

Popis aplikácie:
>> Online aplikácia zobrazujúca štatistiku o bezpečnostných udalostiach (grafy),
>> feed, resp. obrazovka pre uvedené incidenty je podobná Twitter-u, a slúži ako interný nástroj na sledovanie aktivít bezpečnostného tímu.

Poznámka >> dlhodobý projekt u nášho klienta v Prahe
>> po zapracovaní sa, možnosť čiastočného remote

Technické požiadavky > Javascript (advanced)
> ReactJS
> Rest API
> CSS (Styled Components)