Novinky

23.11.2021
Prinášame inováciu vzdelávacieho systému zamestnancov Slovenskej pošty

Na základe požiadaviek Slovenskej pošty sme vytvorili systém riadenia vzdelávania, kde pôvodný systém, ktorý zákazník používal bol už zastaralý a rozsahom funkcionality, ako aj prvkami IT bezpečnosti nezodpovedal aktuálnym potrebám a požiadavkám.

15.11.2021
Nasadenie moderného informačného systému zníži administratívnu záťaž aj gymnastom

Ďalším zákazníkom využívajúcim náš informačný systém sa stala Slovenská gymnastická federácia, pre ktorú sme navrhli a vytvorili informačný systém, ktorý administratívne odbremení pracovníkov SGF a prispeje k efektívnejšej a transparentnejšej činnosti v oblasti registrácie, evidencie členov a prihlasovania sa na športové podujatia.

10.11.2021
STENGL v novembrovom vydaní magazínu FORBES

Aké boli začiatky nášho podnikania v Nemecku? Kto stojí za úspešným obchodom našej spoločnosti? Prečo sme vstupovali najskôr na trh v zahraničí? S akými úskaliami sme sa museli počas nášho pôsobenia vysporiadať? Ktoré parametre rozhodujú o úspechu firmy? A aký je recept na dlhodobý a kontinuálny biznis, ktorý bude stále prinášať výsledky?