Top IT SW vývoj - Front-End

Senior Frontend vývojár Vue

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 6.12.2021

Dĺžka projektu 12 Mesiacov (+ predĺženie)

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 220* - 250 EUR / MD

Požadovaná prax 4 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce Vývoj SMART BUILDING aplikácii

Pre nášho veľmi dobrého koncového klienta,
potrebujeme doplniť do tímu:

• šikovného front-end vývojára pre JavaScript
• so znalosťou Vue.js ako aj PWA

Budeš participovať na nasledovných úlohách:
• vývoj a architektúra vlastných aplikácii nášho klienta
• vývoj front-endových vecí na JavaScript-e a Vue.js

• veľká výhoda - znalosť: Amazon Web Services (AWS)

Poznámka Projekt beží agilne:
• Scrum, ako aj Kanban
• používajú sa ďalej: Jira, Confluence

Git (Codecommit), CI/CD (AWS)
• Gitflow workflow, Forking workflow

Nice-to-have:
• Zznalosť continuous integration a deployment (CI/CD)
• AWS CDK, AWS SAM, AWS Cloudformation

Technické požiadavky Front-End (Javascript):
• VueJS (Vue Router a Vuex)
• plus používanie Javascript (ES6, ES7)

• skúsenosti so Sass, Less a/alebo CSS, Webpack
• skúsenosti s Web-Services REST/SOAP

• písanie kódu: high-performance
• skúsenosti s princípmi PWA (Progressive Web Apps) a native app packaging (Cordova aktuálne)

Nice to have:
• Native App vývoj (iOS + Android) + testovanie
• znalosť moderných ekosystémov pre FE vývoj (Flutter, TWA)
• znalosť "UX/UI"