Top IT SW vývoj - .NET, C#

senior .NET vývojár pre ORF

Rakúsko
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 1.11.2021

Dĺžka projektu 1 rok + opcia

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 360* - 400 EUR / MD

Požadovaná prax 4 roky

Požadovaný jazyk Anglický, Nemecký

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce Pre koncového klienta ORF (rakúska televízia) potrebujeme
- do IT tímu doplniť skúseného .NET vývojára.

Náplň práce bude pozostávať hlavne:
- tvorba a ďalší rozvoj riešení na .NET
- analýza a design, SW architektúra
- testovanie a deployment, prípadne roll-out

Poznámka Jazykové požiadavky sú:
- English
- Deutsch - min Level B2

Miesto práce:
- aktuálne full REMOTE,
- po covid19 situácii aj onsite Wien 2-3 dni týždenne

Technické požiadavky Technické predpoklady:
- Design-Patterns a SOLID-Princípy
- Code Refactoring ako aj znalosť testovania

- C#, .NET Web API, MVC
- HTML5, CSS, JavaScript,
- Responsive Web Applications

- Blazer
- JavaScript-Frameworks (jQuery, Angular, React, Node.js, Bootstrap)

- Backend Services
- Entity Framework
- Office Integration

- MS SQL Server

Nice-to-have znalosti by boli:
- Testovacie frameworky ako:
(NUnit alebo MSTest)