Top IT SW vývoj - PHP vývoj

PHP developer fullstack

SR - Bratislava
Forma spolupráce: trvalý pracovný pomer, externe (živnosť/sro)

Štart projektu 8.10.2019

Dĺžka projektu 6 mesiacov, + predĺženie

Vyťaženosť Full-Time

Denná sadzba (bez DPH) 200* - 240 EUR / MD

Požadovaná prax 3 roky

Požadovaný jazyk Anglický

* Sadzba v závislosti od relevantných skúseností

Náplň práce - interne naprogramovaný nástroj na kolektovanie mzdy, bude nahradený novým systémom
- maintanance, udržiavanie systému alive, a udržiavanie systému v stave running
- implementácia business požiadaviek
- práca onsite v Bratislave v priestoroch nášho klienta
- možnosť po dohode aj 1 až 2 dni práce remote

Poznámka Výhodou sú znalosti:
- Docker, Symfony, JSON, PSR štandardy
- loan business background

Projekt je pre nášho dlhoročného klienta, ktorého podporujeme už od roku 2015:
- v oblasti JAVA vývoja
- web developmentu, PHP, Drupal
- ako aj iných oblastí

Technické požiadavky Projekt beží v prostredí (čo sú zároveň požiadavky):
- PHP 5.6 (PHP 7 advantage), no framework, classes, Composer, Smarty templates,
- JavaScript s použitím JQuery, MySQL (~50 tables, no stored procs),
- Singleton design pattern, prípadne aj iné návrhové vzory
- GIT, PHP Storm/Sublime IDE
- JIRA
- Angličtina (intermediate)