Novinky

20.10.2020
Odborné termíny z IT sveta ti už viac nebudú cudzie. STENGL IT AKADEMIE ti s tým pomôže.

Komunikácia zohráva dôležitú rolu nielen v súkromnej sfére, ale aj v pracovnom prostredí. Keďže v práci trávime značnú časť dňa, je potrebné ovládať komunikačné zručnosti, aby práca bola vykonávaná v čo najefektívnejšej forme.

12.10.2020
Turistika s vášňou transparentne riadená v softvérovom prostredí

Našu rodinu informačných systémov venujúcich sa športovej agende sa nám podarilo rozšíriť a pre nášho zákazníka Klub slovenských turistov sme vyvinuli a nasadili do produkcie informačný systém (IS KST), ktorý administratívne odbremení pracovníkov zväzu a prispeje k efektívnejšej a transparentnejšej činnosti v oblasti registrácie a evidencie jeho členov. 

07.10.2020
DWH vývoj pre európsku banku

Už viac ako 3 roky participujú STENGL databázoví vývojári na datawarehouse (DWH) projekte, ktorý implementuje naša partnerská spoločnosť, softvérový integrátor s viac ako 25-ročnou históriou.